Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. Priset är det sista konkurrensmedlet

    Det är er förmåga att uppfylla det som kunden mest vill ha som avgör hur mycket ni kan ta betalt i jämförelse med konkurrenterna.

  2. Kundernas intäkter är viktigare än era egna

    Genom att se det så kan ni göra hela kundvärdet synligt.

  3. Affärssystemen stödjer era affärer först när de stödjer prissättningen

    Snabb redovisning av kundlönsamhet, prisanalyser, konkurrensanalyser osv. behövs för att få ditt affärssystem att stödja arbetet med pris och villkor i olika affärer.