Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Mer värde med upphandlingsstöd – Köp rätt!

Hans Jeppson skriver i Dagens Industri att den föreslagna nya myndigheten för upphandlingsstöd kan få en avgörande roll när det gäller att skilja upphandlingar för lägsta pris från dem som är ekonomiskt mest fördelaktiga.

För att utveckla strategisk upphandling krävs att göra skillnad mellan

  • den försörjning som ska vara enkel, billig i hantering och leda till lågt pris
  • och den som ska leda till att LoU-köparen får alltmer för pengarna under avtalets tid

Då är det viktigt att den nya myndigheten också får till uppgift att motivera anbudsgivarna. De som söker att utveckla värdet för staten, landstinget, kommunen etc, behöver bli mer motiverade att ge mer värde för pengarna. Innovationsupphandling, konkurrenspräglad dialog osv ska vara värda att lägga ned möda på – och att investera i effektiviserande metoder och processer ska löna sig.

Annars leder inte en ny myndighet till mer av ”köpa rätt”!

No comments