Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Råvarubolag förädlar inte intäkterna

Efter en rad guldår, framför allt drivna av Kinas sug efter råvaror, visar nu råvarubolag som Boliden, SSAB, BE Group och Höganäs missräkningar i intjäningen. Se bland annat kommentarer i Dagens Industri.

Till viss del kan det väl förklaras med tämligen klassiska svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan.

Om det inte vore för att sådana bolag i decennier har försökt att dämpa svängningarna och missräkningarna genom satsningar på ökad förädling av råvarorna, närmare processer med strategiska kunder, större andel riskfördelning, hedgning etc.

För den som arbetar med intäktsdriven utveckling av företag verkar det som om de enbart har satsat på att förädla just produkterna – men inte förädlat intäkterna i samma grad. Sannolikt sitter de fast i ”kronor/volym”-tänket. Intäkterna uteblir från de ökade kundvärden som de fokuserat på, som snabbare processer – minskad kapitalbindning – ökade utbyten – minskad miljöpåverkan osv.

För att strategin mot dämpade svängningar ska fungera måste intäktsmodellen också ”förädlas”. Det finns ju andra intäkter att utnyttja än de som svänger med efterfrågade volymer – i stället för att affärskulturen blockeras av att ”Så här har vi alltid tagit betalt”.

No comments