Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. Varför tillämpar många företag kr/timme?

    Marknaden styr i låg och högkonjunktur, och ibland blir det inte som man har tänkt och bestämt. Javisst men går det att påverka? Ta t.ex. teknik- och IT konsulter. De allra största konsulternas ambition är, kan man läsa sig till i deras programförklaringar, att ta betalt för levererat värde, inte för nedlagd tid i kr/timme. Verkligheten ser […]