Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Innovationer behöver innovativ prissättning

Det finns alltför gott om framgångsrika innovationer som inte leder till lyckade affärer.

Ofta beror det på att frågan om hur innovationen ska prissättas har kommit upp för sent. Eller så har den hanterats som de vanliga frågorna om prissättning, dvs. som en blandning av kalkylering och konkurrensbedömning.

För att en framgångsrik innovation ska leda till en framgångsrik affär, så behöver prissättningen också hanteras på ett innovativt sätt. Alltid med en bedömning av kundvärde, dvs. nyttan för de kunder och segment där innovation ger störst effekt.

Och alltid med en prövning av ”Hur-ta-betalt?”, i stället för att gå rakt på ”Hur-mycket-ta-betalt?”. Därmed minskas risken för en mer eller mindre automatisk matchning mot egna eller konkurrenters existerande erbjudanden.

Innovativa produktförsprång leder till de bästa affärerna och goda marginaler när också prissättningen hanteras innovativt – något som FoU-cheferna anar men inte alltid är vana att hantera.

No comments