Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Intäktsjakt är roligare än kostnadsjakt

I medier och olika affärsevents ser vi nu en flockmentalitet där enbart det negativa lyser igenom med varsel, kostnadsjakt, uppsägningar, kvartalsekonomi etc.

Det är inte enbart tråkigt att höra på, utan riskerar att bli självuppfyllande.

Det finns två sidor inom affärsresultat, och det går ofta att få minst lika stor hävstång på intäktssidan som på kostnadssidan! Och det är mycket roligare att utveckla intäkterna, samt ger företaget och personalen energi och framtidstro. Som kunder köper vi faktiskt hellre från leverantörer som driver utveckling för affärerna och inte bara sina egna kostnader. ”Kostnadsjakt” hos leverantörerna betyder också ”Fritt fram för prispress för oss kunder!” – Så hur går det då med förtjänsten för den leverantören?

Naturligtvis ska man alltid ha fokus på kostnaderna för den verksamhet man driver, men det gäller ju också på intäktssidan. Där finns det lika mycket att göra, särskilt om man funderar på hur man får betalt för det kundvärde man levererar.

Alltså – Lyft arbetet på båda sidorna i resultaträkningen!

I en analys i SvD belyses detta ytterligare när de refererar till in rapport från PWC som visar att nordiska företagsledare är världsledande på kostnadsbesparingar. — Tänk om vi istället var världsmästare på intäktsjakt!

Och enligt en annan analys finns det ”Bara 3 regler för intäktsjakt”!

No comments