Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Eniros 4 fel i ”Intänket”

Kvartalsrapporten gjorde att börskursen föll dramatiskt och VD:n fick sparken. Alla är överens om att problemen uppstått i intäkterna – och ändå så skriker man bara på ”Nu behövs en säljare av Guds nåde” (DI 19 aug -14).

Inte fel – men ändå så fel! Man har ju satsat på en ny ”betalningsmodell” – vilket väl egentligen är en ny prismodell?

Inget ont i det, men då måste man begripa:

  • Bara för att man själv har en kostnad för ett nytt kontrakt med en kund, så uppstår inte ett värde att fakturera och ta betalt för (något Eniro tydligen kallar ”Serviceavgift”). Det uppstår när kunden fått något av värde! För Eniro innebär det att när kundens annonsbokning har lett till att kunden fått kontakt med sin målgrupp (kanske rent av försäljning, via klick etc.), så finns ett värde att betala för.
  • Bokföring av tidig fakturering – och ev. att kunden faktiskt betalar hela eller delar innan värdet uppstått – är därför ett förskott eller en osäker fordran och får inte påverka resultatet. Kände inte revisorerna till detta?
  • Med nya intäktsströmmar och ”betalningsmodeller” måste varje intäktsredovisning innehåll en analys eller dylikt av sälj- och intäktsmixen. Borde väl vara en självklarhet för ett sökmotorföretag med nära rötter till telefon- och nätbolag?
  • Och det mest märkliga: Styrelsen! Ordförande Lars-Johan Jarnheimer säger till SvD Näringsliv att han inte känner till effekterna av faktureringsmodellen: ”Serviceavgiften eller den typen av detaljfrågor hanterar inte styrelsen.” Kan det verkligen vara sant att ett internet-drivet, internationellt tillväxtföretag har en styrelse som inte lägger vikt vid intäktssidan? Man kan inte nöja sig med att bara bocka av Försäljning, Order, Fakturering etc.; man måste också begripa vad de står för!

Rättar man inte till ”Intänket” och dess kompetens, styrning, rapportering etc, så kommer fler säljare som säljer mera bara leda till ännu större fel och förluster!

No comments