Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. För Ericsson är hög kundandel viktigare än hög marknadsandel

    I Affärsvärlden (nr 1-3 2015) är Hans Vestberg tydlig men en av de strategier som fått och får Ericsson att hålla ställningarna. ”Hög marknadsandel är alltid viktigt. Men det handlar (… i affärerna mer …) om var och hos vilka operatörer man vill ha höga andelar!” För så är det: För de stor-kunder som leder […]

  2. Vill kunderna betala för digital service?

    Vill kunderna till Electrolux, Vestas och andra produktföretag alltid betala för fysisk och digital service? Rapporteringen från teknikmässan CES och andra framtidsaffärer antyder stor osäkerhet om kundernas betalningsvilja för fysisk och digital service – efter köpet av produkten. Å ena sidan Electrolux som, enligt Dagens Industri, har en stor tro på att vi vill betala […]