Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. Game Changer – tjänsten aktieanalys måste prissättas!

    Inom MIFID direktivet finns en tydlig ambition att få transparens i prissättningen mellan aktieanalys och affärstransaktion (Execution). Tidigare har priset för aktieanalysen ingått (bundlats) tillsammans med kostnaden för affärstransaktionen. Nu skall alltså dessa två brytas isär (unbundlas) och prissättas enskilt. Det som gör situationen intressant är att i den tidigare bundlade modellen var Execution mest […]