Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

”Nu kör vi Intäktsjakt – Kostnadsjakten är över!”

Du har säkert redan bra idéer om hur man skulle kunna öka intäkter och marginaler.

Du har nog också insett att det inte räcker med kostnadsjakt för att skapa framgång.

Men var börjar man intäktsjakten? – Och hur får man hela organisationen med sig?

Med en kort workshop ger vi dig en bedömning av var ni befinner er på intäktsarbetets viktigaste områden. Baserat på vår erfarenhet från olika branscher och med exempel från olika företag hjälper vi dig att se vad som är viktigast för bästa resultat på kort och längre sikt.

Skicka dina kontaktuppgifter så bokar vi tid för en kostnadsfri workshop. Erbjudandet är vår julklapp till dig.

 


Vad erbjuder Carrus?

Vi på Carrus brinner för intäktsutveckling och har hjälpt många företag att öka sina intäkter och marginaler baserat på kundvärde.

Vi pratar inte om kostnadsbesparingar, utan fokuserar på värdehöjningar och intäktsförbättringar.

Det är det som skiljer oss från andra managementkonsulter.

Vi har utvecklat ett eget metodiskt arbetssätt i jakten på intäktspotentialer, baserat på fyra områden som kan ses som en intäktsprocess, som måste hänga samman och fungera väl.

  • Marknad och kundnytta
  • Affärsmodell och prissättning.
  • Styrmodeller och incitament.
  • Kommunicera och ta betalt.

Alla företags verksamhet och organisation är olika, men när det gäller systematik i intäktsarbetet finns många likheter oavsett bransch.

Gemensamt för våra uppdragsgivare är att en riktad satsning på intäktsarbete höjer vinstmarginalen med 1,5 till 3%-enheter och samtidigt skapar nöjdare kunder och personal. Våra uppdragsgivare brukar också värdesätta ett samarbete med Carrus eftersom det ger:

  • Snabbare resultat än att göra det själv
  • Avlastning av egna resurser
  • Stöd med den interna kommunikationen
  • Ny kompetens och energi

Ett samarbete med Carrus kan se ut på olika sätt beroende på våra uppdragsgivares situation och behov. Du kan använda oss på många sätt, allt ifrån att vi kan vara din personliga intäktscoach till att vi hjälper dig att driva ett intäktsprojekt.