Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Category Archives: Prissättning

 1. Lågt pris eller låg kostnad?

  Tänk om alla slutade använda ”pris” och ”kostnad” som synonymer! ”Pris” är det du betalar för att få något från en leverantör. ”Kostnad” är det du betalar för att använda det du köpt från leverantören. Ett typiskt samband är – Ju lägre pris, desto högre kostnad! Eftersom billiga, ofärdiga, icke-kvalitativa leveranser kostar mer vid användning, […]

 2. Innovationer behöver innovativ prissättning

  Det finns alltför gott om framgångsrika innovationer som inte leder till lyckade affärer. Ofta beror det på att frågan om hur innovationen ska prissättas har kommit upp för sent. Eller så har den hanterats som de vanliga frågorna om prissättning, dvs. som en blandning av kalkylering och konkurrensbedömning. För att en framgångsrik innovation ska leda […]

 3. Gunnar Brock: Från Cost+ till Value+ med Revenue Management och Kundvärde

  ”Även med ett decentraliserat affärs-och prisarbete, så har både styrelse och företagsledning ett stort ansvar!” Det betonar Gunnar Brock, en av Investors tyngre styrelseproffs, i Carrus senaste Intäktsbrev. Med erfarenhetet som koncernchef i bolag som TetraPak, AlfaLaval och Atlas Copco väger hans kommenterar om affärsstyrning tungt. Läs mer här. Visst – Konjunkturen kan vara svag, […]

 4. Råvarubolag förädlar inte intäkterna

  Efter en rad guldår, framför allt drivna av Kinas sug efter råvaror, visar nu råvarubolag som Boliden, SSAB, BE Group och Höganäs missräkningar i intjäningen. Se bland annat kommentarer i Dagens Industri. Till viss del kan det väl förklaras med tämligen klassiska svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan. Om det inte vore för att […]

 5. Gör guld av mjukvaran i dina produkter

  Ju mer funktioner och produktegenskaper som byggs in i mjukvara i apparater, maskiner och andra teknikprodukter, desto mindre betalt får en del av leverantörerna – trots att värdet ökar för kunderna! Företag inom telekom, som Ericsson och TeliaSonera, inom vård och sjukvård, som Getinge och Gambro, och inom industri, verkstad och entreprenad, som ABB, Volvo […]

 6. Priskrig eller värdejakt?

  Telia och övriga telekom-bolag måste välja väg: Priskrig eller värdejakt! Och det är olika kunders olika syn på värde som man då väljer. Har Telias VD, Lars Nyberg, rätt: ”Priskrig är inte hållbart” (DI.se 14 mars 2012)? Ja, han har rätt i att priskrig leder till dåliga leverantörer som ger kunderna dåliga produkter och tjänster. […]

 7. Ericsson möter priskrig – Kontra med kundvärde!

  Har man en kundvärdestrategi, så ska man kunna hålla priskriget stången. När jakten på marknadsandelar blir viktigare än jakten på kundandelar, så ersätts kundvärde alltför lätt av det farliga mantrat ”priskrig”. Telekomjätten har under en lång period visat en stor skicklighet i att hålla marginalerna uppe. Olika strategier och en bra affärskultur tycks ofta ha […]

 8. Behöver ni högre intäkter 2012?

  Tänker ni höja priserna? Ni har svettats med budgeten, den osäkra efterfrågan, den höga prispressen och de ansträngda marginalerna. Ekonomichefen trycker på för prishöjning. ”Säg att vi höjer med 5% men backar för de tuffaste kunderna, så får vi kanske ändå in 2 – 3% mer – och det betyder mycket för lönsamheten!” Men det […]

 9. Tar Telia priset — I prissänkning?

  Telia sänker det s.k. roaming-priset för utlandssurf med 90%. ”Bra för våra kunder, men också en god affär för oss – och kanske för hela branschen, om de följer efter” säger VD Lars Berg. För visst är det märkligt. Den moderna mobiltekniken gör att vi kan vara uppkopplade för röstsamtal och surfning, oavsett var vi […]

 10. Sitter ni i ”kr/timme-träsket”?

  Köper eller säljer ni tjänster där priset är satt per timme – eller kanske minut? Tycker ni att det är ett problem att veta om det faktiskt var rätt tid som lagts ned för betalningen? Det är nog det lilla problemet. Det STORA problemet är vad den nedlagda tiden tillför för värde! Vilket är mest […]

 11. Priset är det sista konkurrensmedlet

  Det är er förmåga att uppfylla det som kunden mest vill ha som avgör hur mycket ni kan ta betalt i jämförelse med konkurrenterna.

 12. Kundernas intäkter är viktigare än era egna

  Genom att se det så kan ni göra hela kundvärdet synligt.

 13. Affärssystemen stödjer era affärer först när de stödjer prissättningen

  Snabb redovisning av kundlönsamhet, prisanalyser, konkurrensanalyser osv. behövs för att få ditt affärssystem att stödja arbetet med pris och villkor i olika affärer.