Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

En riskkapitalist med intäkter i fokus

Traction engagerar sig som ägare i noterade och onoterade bolag. Som liknande bolag lyfter man fram frågor som industriell struktur, kapitalanvändning och effektivitetsutveckling.

 

 

Joakim Skantze, Venture Manager berättar:

 

 

– Med lyft av kundrelationer och affärsmannaskap på den stående agendan, så går vi längre i arbetet med affärsstrategier. Och då är ”intäktslogiken” bärande. Det gäller att få ut det fulla värdet i så mycket av affärerna som möjligt. Här följer två exempel:

Industriverksamhet som delades upp efter intäktslogik

Bakgrund

För en industriverksamhet leder arbetet med affärsstrategierna till att man delar upp bolaget i tre delar:

  • Ett för de egna industriella teknikprodukterna
  • Ett för den högkvalificerade legoverksamheten
  • Ett för den egna konsumentprodukten
Lösning

Kort affärsanalys följt av ett intäktsseminarium med de affärsansvariga, delvis gemensamt och delvis uppdelat per del.

Resultat

”Seminariet blev verkligen inspirerande” fortsätter Joakim. ”Deltagarna började var och en att utveckla metoder för unika värden för sina kunder. Och de började tänka nytt i hanteringen av både prispositionering och intäktsläckage.”

Tillväxt med stora investeringar för ökade kundvärden

Bakgrund

I denna koncern handlar strategin mycket om tillväxt med stora industriella investeringar i grunden. En prissättning som bygger på råmaterialprisernas pendlande, och på beläggning i produktionen, behöver kompletteras för att nå högre nettomarginaler.

Lösning

Först ett intäktsseminarium med de affärsansvariga, delvis gemensamt – delvis uppdelat per bolag. Därefter stöttande av tillväxten genom identifiering av de prospekt där affärerna kan leda till högst utväxling av värde, samt deltagande i säljplanering och kundmöten för att komplettera den interna teknikkompetensen med externt stärkt fokus på kund och försäljning.

Resultat

Prioriterade segment, kunder och affärer identifierade, samt igångsatt bearbetning med delvis nya metoder. ”Att öka volymerna drastiskt går alltid att göra genom att sänka priserna. Men om affärsstrategierna handlar om värdeskapande, så gäller det att i första hand finna de kunder och affärer där fokus är just värdeskapande – priser och lönsamhet får man som en följd därav”, kommenterar Joakim.

På detta sätt tillför Traction intäktslyftande strategier i ganska traditionella branscher, med en allt intressantare utveckling av värdet för både kunder och ägare.