Carrus
The leading revenue consultant in Sweden
  1. Råvarubolag förädlar inte sina intäkter

    Efter en rad guldår, drivna av Kinas sug efter råvaror, visar nu bolag som Boliden, SSAB, BE Group och Höganäs missräkningar i intjäningen. Till viss del kan det väl förklaras med tämligen klassiska svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan. Om det inte vore för att sådana bolag i decennier har försökt att dämpa svängningarna […]