Carrus
The leading revenue consultant in Sweden

Category Archives: Valfri

  1. Råvarubolag förädlar inte sina intäkter

    Efter en rad guldår, drivna av Kinas sug efter råvaror, visar nu bolag som Boliden, SSAB, BE Group och Höganäs missräkningar i intjäningen. Till viss del kan det väl förklaras med tämligen klassiska svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan. Om det inte vore för att sådana bolag i decennier har försökt att dämpa svängningarna […]