Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Gör upphandling mer ekonomiskt fördelaktigt

LOU kan mycket väl användas för värdedriven upphandling.

Så blir det när upphandlaren använder regelverket kring Ekonomiskt mest fördelaktigt i stället för Lägsta pris.

Men det är nödvändigt att både upphandlare och anbudsgivare klarar av ett par grundläggande krav. I korthet:

Upphandlare

 • Bjud in leverantörer inom strategiska upphandlingsområden till en RFI/Request For Information. Be dem specificera ”Hur ska vi få alltmer för pengarna under avtalstiden?”
 • Använd kriterievikter och utvärderingsinstrument som premierar anbudsgivare som kan visa allt högre värden för pengarna under leveransen. Som Almegas VD Håkan Bryngelson uttrycker det: ”Avtal och betalningar för tjänster ska bygga på fastlagda förväntningar och uppföljningar. Då säkrar både upphandlare och leverantörer sunda och utvecklingsbara affärer.”
 • Använd priser och villkor som följer utfall. Dvs. inte bara viten/böter för bristfällig leverans, utan också incitament för allt bättre utfall.

Leverantörer

 • Paketera delarna i era erbjudanden och ange vad upphandlaren kan få för värde av dem – i det specifika fallet! ”What’s in it for you!” är den enda typ av tydlighet som kan viktas in i en utvärdering
 • Bli allt vassare på att sätta upp mål – rapportera utfall – metodiskt föreslå förändringar som ger kunden alltmer för pengarna

Med Carrus hjälp får ni

 • Kundernas olika värdeutveckling i fokus: Två likadana landsting värderar inte leveranser lika – men bägge värderar alltmer värde för pengarna!
 • Metodisk koppling mellan utveckling av värden och pris och villkor: Ju mer dokumenterade höjda värden, desto mer betalt!
 • En ledande tydlighet: Så här mycket mer ekonomiskt mest fördelaktigt blev det!
 • Allt för att kunden ska få alltmer för pengarna under leveransen – och leverantören allt bättre marginaler för affären!

Vid ett inledande möte hos er

 • Får ni tillgång till metodik och relevanta praktikfall
 • Diskuterar vi potentialen för er och vägarna dit

På detta sätt kan ni komma bort från Lägsta pris och i stället nå Ekonomiskt mest fördelaktigt!

Skicka oss dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.