Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Höjd intäktsskärpa – Ett praktikfall

Bakgrund

 • En traditionell servicebransch
 • Upphandling med fleråriga avtal
 • Erbjuder logistik för kontinuerlig hämtning och lämning av det som ska servas i fabriker
 • Företaget är branschtvåa och omsätter ca 500 MSEK, med starkast ställning på den offentliga sidan av marknaden (sjukhus, kommuner etc.)
 • Har under riskkapitalägare genomfört en lyckad industriell omstrukturering.

Nuläge

Har en utvecklad affärsstrategi. Den syftar till att

 • behålla befintliga kontrakt vid förnyad upphandling med minskad prispress
 • vinna några ytterligare kontrakt genom allt högre värden
 • utveckla positionen på den privata delen av marknaden

Har därför byggt en säljorganisation som komplement till kundansvariga, vilka i första hand ansvarar för befintliga kundavtal

Mål

 • 10% ökning av tilläggsaffärer inom kundavtal
 • Förenklad hantering av förfrågningar
 • Effektivare överförande av kundlösningar mellan fabrikerna

Genomförda åtgärder

 • Marknadsutvecklingsgrupp med ett intäktsfokuserat arbetssätt är etablerad
 • Produktifiering av tilläggsprodukter och –tjänster är gjord
 • Paketering av tilläggsprodukter och –tjänster för olika, strategiskt utvalda kundsegment, finns på olika nivåer
 • Pris- och villkorsmodell för tilläggsprodukter och tjänster är inlagd i systemet och övad på
 • Process igångsatt för samordnad och standardiserad hantering av förfrågningar och beställningar av tilläggsprodukter och tjänster

Resultatförbättring

 • Prognos pekar mot betydligt över +10% tilläggsbeställningar inom kundavtal
 • Tilläggsbeställningar inom avtal tillför marginaler tydligt över de inom kundavtalen
 • Hanteringskostnaden för sådana förfrågningar och beställningar är sannolikt mer än halverad (= frigjord kapacitet för ökad nykundsbearbetning)