Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Hyr en Intäktschef

Är din Marknadschef eller någon annan nyckelperson plötsligt ur spel?

Här kommer en snabb och effektiv lösning för t.ex. Marknadschef, AO chef, VD, Försäljningschef eller CFO

Det är inte ovanligt att våra intäktskonsulter tas in som interimschefer för att tillfälligt fylla en vakans och/eller stödja implementeringen av ett beslutat förändringsarbete.

Vi kommer framför allt in när våra uppdragsgivare vill förstärka resurserna under en kritisk period. Vi talar om fyra typiska fall;

  • Kommersiell chef
  • Chefspartner
  • Projektledare
  • Intäktscoach

Med en inhyrd intäktskonsult från Carrus säkras en naturlig kompetensöverföring till uppdragsgivarens organisation vilket i sin tur säkerställer en långsiktig och hållbar intäktsutveckling.

Ett interimschefsuppdrag handlar inte bara om att upprätthålla en vakant befattning utan att kraftfullt leda och utveckla företagets intäktsarbete så att det blir en flygande start för den permanente efterträdaren.

Vi på Carrus har den seniora linjeerfarenhet som krävs för att åstadkomma de resultat som behövs i en given marknadssituation. Tidigare interimsuppdrag har också gett oss de verktyg som behövs för att komma igång snabbt och skapa respekt, förtroende och motivation i säljorganisationen. Vår vana att omgående kunna identifiera organisationens styrkor och svagheter gör att vi snabbt kan ta tag i och utveckla de faktorer som påverkar säljeffektiviteten och är avgörande för tillväxt och lönsamhet.

Med konsulternas breda bakgrund från många branscher inom B2B kan vi alltid hitta någon som har den profil som uppdraget kräver.

I de fall då er kommersielle chef inte har slutat men skulle behöva ett tidsbegränsat stöd i sin roll, exempelvis på grund av bristande erfarenhet eller tid i samband med många nya satsningar, så är vårt förslag att ni engagerar en tillfällig Chefspartner-att-Hyra. Denna lösning innebär att konsulten går in vid sidan om er permanenta chef för att ta över vissa utvalda ansvarsområden samt generellt stödja företagets intäktsutveckling. Detta kan ge den tillfälliga förstärkning som behövs för att säkra företagets intäktsmässiga framgång.

Läs mer om Intäktschef-att-Hyra här.