Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Intäktsoptimering

Den snabbaste vägen till resultatförbättring

  • Är er rörelsemarginal för låg och behöver förbättras?
  • Funderar ni över vilka initiativ som krävs för att lyfta årets resultat?
  • Är ni osäkra på om marginalmålet i budgeten för 2015 kan uppnås?
  • Har ni fokuserat på kostnadsjakt och söker nya vägar för resultatförbättring?

Intäktsoptimering är då den snabbaste och effektivaste vägen till förbättrad lönsamhet. Carrus har hjälpt många företag att öka sina marginaler genom åtgärder på intäktssidan, bl. a. genom att förbättra intäktsmixen, minska intäktsläckaget och utveckla prisprocessen.

Våra program för intäktsoptimering fokuserar på tre områden som var för sig har en potential till ökade marginaler med 1-3 procentenheter:

Våra uppdragsgivare har ökat lönsamheten med 10-30% genom:

  • Klar strategisk inriktning av affärerna med tydliga konsekvenser för verksamheten.
  • Högre grad av orientering mot kundnytta i hela organisationen.
  • Bättre kunskap om marginaler och lönsamhet.
  • Bättre förståelse för kundernas värderingar och förbättring av kunderbjudanden.
  • Konkreta handlingsplaner med väl definierade och anpassade verktyg och metoder.
  • Förbättrad prestation och tillväxt med tydligt genomslag på lönsamheten.

Vårt första förslag:

Vill du veta mer om hur Carrus hjälpt andra företag att öka sitt resultat med intäktsoptimering?

I så fall kommer vi gärna och hälsar på och berättar mer om detta, kanske har du också funderingar och/eller idéer kring ditt företags intäktseffektivitet som du vill bolla med någon som jobbar med det varje dag.

Boka in en kostnadsfri och förutsättningslös diskussion om hur intäktsoptimering skulle kunna lyfta resultatet i ert företag.

Vårt andra förslag:

Vet du redan med dig att ni har behov av intäktsoptimering och att det finns potential att öka resultatet, redan i år?

Ni är kanske osäkra på var ni ska börja och hur ni ska få rätt saker att hända. I så fall kan vi från Carrus hjälpa er ledningsgrupp och/eller styrelse under en inledande workshop att hitta förbättringspotentialer och prioritera nya initiativ.

Önskar ni att Carrus även är med och gör en övergripande analys/förstudie för att identifiera potentialernas storlek i respektive  åtgärdsprogram, samt deltar i genomförandet av beslutade förändringar alltifrån analys, framtagande av verktyg samt implementeringsplan och utbildning?

Med vår erfarenhet av intäktsoptimering från många branscher är detta vår vardag. Resultatet blir en väl förankrad handlingsplan, på det sätt som försäljnings- och intäktsansvariga ser det.

Skicka oss dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig för en kostnadsfri och förutsättningslös diskussion.