Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Julvisa med intäkter i fokus

Mel. Blinka lilla stjärna…

 

Blinka lilla intäkt där

Hur jag undrar var du är.

Vart jag mig till kunden vänder

Är mitt pris i andras händer.

Blinka lilla intäkt där

Värdet finns i snapsen här!”