Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Kundvärdeanalys

Vad kunderna värderar högst, idag och i framtiden

  • Hur mäter ni kundvärde idag?
  • Vet ni vad kunderna värderar högst idag och i framtiden?
  • Vet ni er kundvärdeposition relativt era konkurrenter?

Vi på Carrus är intäktskonsulter och specialiserade på att hjälpa företag att öka sina intäkter baserat på värdet för kunden. För oss är det centralt att kunna ta reda på vad kundvärde är värt i rena pengar. Vi har unika och välbeprövade metoder för kundvärdeanalys som vi har använt inom många olika branscher. Analysen identifierar tydliga förbättringsområden vilket alltid leder till höjda marginaler.

Vårt första förslag till Dig:

Vill du veta mer om hur Carrus hjälpt olika verksamheter att förstå och jobba med kundvärdet för de produkter och tjänster de levererar, med ökade intäkter som följd, så kommer vi gärna och hälsar på och berättar mer.

Längre ned på sidan kan du boka in en kostnadsfri och förutsättningslös diskussion om hur kundvärdeanalys skulle kunna lyfta resultatet i ert företag.

Vårt andra förslag till Dig:

Du kanske redan vet att det finns potential att öka intäkterna baserat på kundvärde, men är osäker på vilka åtgärder som ger bäst utväxling. I så fall kan det vara klokt att starta med en workshop där vi tillsammans går igenom en kundvärdeanalys, och vad resultatet kan leda till.

Vår erfarenhet av kundvärdebaserad intäktsutveckling från många olika branscher gör att vi är vana att ge ett ”utifrån- och in-perspektiv”, vilket brukar bli en bra katalysator för intäktsjakten. Resultatet blir en handlingsplan för hur ert företag kan öka intäkter och marginaler.

Vårt tredje förslag till Dig:

Om ert företag tar kundvärdebaserad intäktsutveckling riktigt seriöst och ser det som ett strategiskt område rekommenderar vi en förstudie med en mer omfattande analys. Den bygger på ett antal kvalitativa intervjuer med kunder (ibland även kompletterat med en web-enkät för att också få en kvantitativ mätning), vilket skapar förutsättningar för kloka beslut i en workshop. Att på detta sätt ta tillvara kundernas synpunkter och förslag på förbättringar i framtiden skapar de bästa förutsättningarna för rätt intäktsstrategi, prioriteringar, rätt val av åtgärder och ökad lönsamhet. Resultatet av vårt tredje förslag är en analys och en handlingsplan, välförankrad med de affärsansvariga.

Skicka oss dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig för en kostnadsfri och förutsättningslös diskussion.