Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Nulägesanalys för Intäktsjakt

Vi på Carrus brinner för intäktsutveckling och har hjälpt många företag att öka sina intäkter och marginaler baserat på kundvärde.

Vi pratar inte om kostnadsbesparingar, utan fokuserar på era värdehöjningar och intäktsförbättringar i praktiken.

Det är det som skiljer oss från andra managementkonsulter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har utvecklat ett eget metodiskt arbetssätt i jakten på intäktspotentialer. Ett framgångsrikt intäktsarbete kräver att samtliga fyra områden fungerar väl. Dessa fyra områden kan liknas vid en intäktsprocess.

  • Fundamentet för intäktsförmågan är förståelsen för vilken marknad Ditt företag befinner sig på och kunskapen om vilka kundvärden ditt företag verkligen tillför (och kan tillföra) jämfört med konkurrenterna. Modeller för att mäta kundvärde per segment är centralt.
  • Ur detta skärps er intäktsmodell och affärsstrategi med tydlig paketering och prissättning.
  • Det gäller sedan att skapa rätt förutsättningar för att organisationen ska kunna verkställa det som beslutats. Detta innefattar bl.a. styrmodeller och incitament för ett effektivt intäktsskapande.
  • Slutligen, förbättringar av förmågan att på ett effektivt sätt sälja och ta betalt för produkternas/tjänsternas verkliga värde?

Vår nulägesanalys ger Dig en bedömning om var hur ni ligger till inom dessa områden relativt era mål och andra företag. Baserat på analysen diskuterar vi sedan de mest effektiva stegen för att öka intäkter och marginaler. Det enklaste är att börja med en analys baserat på hur Du ser på dessa frågor, för att sedan gå vidare med flera kollegor så att du får ett tvärsnitt från olika roller inom företaget.

Alla företags verksamhet och organisation är olika, men när det gäller systematik i intäktsarbetet finns många likheter oavsett bransch.

Gemensamt för våra uppdragsgivare är att en riktad satsning på intäktsarbete höjer vinstmarginalen med 1,5 till 3%-enheter och samtidigt skapar nöjdare kunder och personal.

Något som våra uppdragsgivare brukar värdesätta i ett samarbete med Carrus har varit:

  • Snabbare resultat än att göra själv
  • Avlastning av egna resurser
  • Stöd med den interna kommunikationen
  • Ny kompetens och energi
  • Effektivare metoder och verktyg

Ett samarbete med Carrus kan se ut på olika sätt beroende på våra uppdragsgivares situation och behov. Du kan använda oss på många sätt, allt ifrån att vi kan vara Din personliga intäktscoach till att vi hjälper Dig att driva ett intäktsprojekt.

Ring oss på 08 – 410 717 70 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer vi tillbaka och bokar tid för en kostnadsfri nulägesanalys.