Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Ökade intäkter och marginaler i CEE

Med totalt närmare 170 miljoner invånare utgör Central- och Östeuropa en stor potentiell marknad för svenska företag som vill utveckla sina affärer i sitt geografiska närområde.

Det egentliga CEE utgörs av länderna Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Slovenien men normalt räknas även de baltiska staterna, Balkan och CIS (Ryssland, Ukraina och Vitryssland) in.

Marknaderna har utvecklats snabbt efter kommunismens fall för drygt 20 år sedan. Initialt blev dessa länder basen för många internationella företags lågkostnadsproduktion, men efter hand har den egna efterfrågan utvecklats starkt och skapat en stor inhemsk marknad. Regionens länder har under de senaste 10 åren uppvisat en BNP-tillväxt på 3-8% och utsikterna för de närmaste åren bedöms fortfarande vara klart positiva.

Polen är det största CEE-landet (på andra plats om Ryssland räknas in) med 38 miljoner invånare och är genom utlandsinvesteringar och export den drivande kraften i regionens kommersiella utveckling.

Trots de goda marknadsförutsättningarna har många västeuropeiska företag haft svårigheter att nå den nivå på säljeffektivitet och marginaler som de är vana vid på sina hemmamarknader. För att lyckas inom CEE krävs en anpassning av affärsmodellen till de speciella förutsättningar som gäller i varje land. Samtidigt måste den praktiska implementeringen av företagets kommersiella strategi och metoder säkras genom en förmåga att hantera både affärsmässiga och kulturella skillnader.

Med utgångspunkt från vårt kontor i Warszawa kan Carrus Management stödja svenska företag som vill öka sin tillväxt i CEE-regionen och/eller har ett behov av att förbättra rörelsemarginalen genom åtgärder på intäktssidan. Kombinationen av våra utvecklade metoder och verktyg för affärsstrategi, intäktsoptimering, prissättning samt säljeffektivitet och vår kunskap/erfarenhet av dessa marknaders speciella förutsättningar, ger våra uppdragsgivare ett kraftfullt och verkningsfullt stöd. Våra konsulter genomför inte bara analyser och tar fram konkreta åtgärdsprogram utan kan också hyras in för att leda implementeringen och den nödvändiga förändringsprocessen.

Några av de uppdrag som vi har genomfört i CEE-regionen innefattat:

  • Ž       Kundvärdeanalyser för positionering, prissättning och försäljning
  • Ž       Framtagande av säljkanalsstrategier
  • Ž       Utveckling av säljorganisationer
  • Ž       Säljarutbildning
  • Ž       Etablering av dotterbolag
  • Ž       Uppbyggnad av distributörsnätverk
  • Ž       Intäktsoptimering för befintlig verksamhet
  • Ž       Rekrytering av nyckelmedarbetare
  • Ž       Interim säljdirektör
  • Ž       Interim VD

Carrus Management kan hjälpa er att säkra en lönsam intäktsutveckling på de snabbast växande marknaderna i Europa.

Vill du ha mer information, kontakta Mats Walberg.