Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Plan C = Commersiell effektivitet

När marknaden står stilla, eller minskar, blir det ofta en strid om marknadsandelar med prispress som följd. Plan C syftar till att optimera intäkter och marginaler.

Har du bråttom, och vill ha resultat snabbast möjligt?

Då syftar Plan C till att dra ned kostnaderna för de kommersiella processerna utan att tappa intäkter och/eller marginaler.

Har du litet mer tid på dig, och vill bygga en hållbar position?

Då gäller det att fokusera den kommersiella organisationen på de kunder och segment där era produkter och tjänster har det högsta kundvärdet, och därmed högst intäktspotential. För övriga segment och kunder ska kostnaderna minskas.

Angreppssätt

Plan C utgår från att företag har kommersiella kostnader som inte alltid ger önskad effekt. Orsaken kan variera, men är vanligen en mix av kundernas förändrade sätt att köpa och företagets egna försök att hänga med i efterfrågeutvecklingen.

Plan C utgår från Intäktsoptimering. Det är en intern och snabb genomlysning av

  • Intäktsmixen
  • IntäktsLäckaget
  • Prisprocessen

Plan C pekar därefter ut de kostnader och resurser som inte stöder intäktsoptimeringen. Därmed blir Plan C inte en kortsiktig plan för att sänka de kostnader som är enklast att sänka, utan det blir istället en plan som sänker de kostnader som har minst effekt på intäktsarbetet.

För att komma igång har vi tre enkla förslag:

  • Vi kommer på besök och berättar om hur andra företag utvecklat sin Plan C.
  • Vi hjälper er att identifiera potentialen och skissar på er Plan C
  • Vi hjälper er med implementeringen av Plan C tills potentialen är uppnådd

Skicka oss dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig för en kostnadsfri och förutsättningslös diskussion.