Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Provkör en Intäktscoach

Stöd på vägen till skarpare pris- och intäktsarbete 

 • När du har en räcka svåra affärs- och intäktsfrågor framför dig kan det vara värdefullt att ha en rutinerad intäktscoach ”i fickan”.
 • Som när nuvarande prismodeller och arbetssätt inte räcker till för att hålla marginaler och lönsamhet uppe.
 • Eller när affärsvillkoren förändras, kanske genom annorlunda konkurrens, lågkonjunktur eller ny lagstiftning,
 • För att inte tala om när den egna affärsutvecklingen ska erbjuda nya mervärden till kunderna.
 • Eller när organisationen ska ändras – och intäktsmodellerna måste omprövas.
 • Med ägare som driver på för tillväxt, affärer i nya länder, effektivare affärer, högre avkastning, puh …

”Tänk om det fanns ett metodiskt stöd!”

Det finns: En systematik med utrymme för mer personliga diskussioner om process och roller – det är det optimala.

Tänk dig t.ex. en serie av enskilda 2 – 4 timmars möten per månad i ett halvt eller helt år som skulle kunna handla om:

 • Affärsidén och strategin: Vad säger den om hur vi ska arbeta med pris, intäkt och marginal?
 • Nuvarande arbete/”Audit”: Hur gör vi idag – och hur överens är vi, och hur vi borde göra?
 • Kundvärde: Vad vet vi om vad kunderna värdesätter – och om hur vi kan få betalt för det?
 • Prismodellen: Bättre idéer om prispolitiken och om processerna fram till pris, villkor, anbud
 • Ansvar och organisation: Vad behövs för att lyfta arbetet för de som har ansvar för intäkterna?
 • Effektivare försäljning: Hur gör vi för att skärpa affärsmannaskapet?

Boka en provkörning

Det bästa är att prova, så nu erbjuder vi alla som bokar en provkörning, det första passet kostnadsfritt.

Skicka oss dina kontaktuppgifter och skriv provkörning  så återkommer vi med förslag på Intäktscoach för dig.