Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Få betalt för förädling

Bakgrund

En förädlare av högvärdigt råmaterial pressades. Marginalerna från kvalitativa fördelar åts upp av vassare konkurrenter, tyngre inköpare hos kunderna och ökade risker i råmaterial.

Uppgiften var att finna intäktsstärkande sätt att få betalt för alla sorters förädling. Marginalförbättringen måste inom 12 månader motsvara minst 1,5% av förädlingsvärdet.

Lösning

Intäktskonsulter från Carrus drev en större arbetsgrupp i ett kreativt arbete. Delar gjordes som kundvärdeanalyser tillsammans med nyckelkunder. Andra idéer processades internt.

Gemensamma utvärderingar av potentialer och av möjligheterna till genomförande ledde till

  • 4 aktiviteter för att få betalt för värden i kundernas processer
  • 9 aktiviteter för att få betalt för värdeadderande tjänster
  • 4 aktiviteter för att få täckning för kostnader i affärsarbetet

Resultat

Det beräkningsbara värdet av beslutade aktiviteter uppgick till >2,4% av förädlingsvärdet/år, motsvarande +20% på lönsamheten vid oförändrad volym och råvarupriser.

Fokus på värdeskapande hos kunder förstärktes i både produkt- och tjänsteutveckling och i leverans (inkl. återvinning).

Partneravtal kunde tas fram för utveckling tillsammans med nyckelkunder. Bytesbarriärerna höjdes.