Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

IKAM Integrated KAM

Bakgrund

Avsevärt öka affärerna i en långvarig kundrelation mellan ett internationellt engineeringbolag och en internationell teknikkonsult.

Lösning

Ett integrerat samarbete mellan parterna (IKAM) med stor öppenhet, gemensam projektorganisation, gemensamma kärnvärden, gemensam utveckling av nya riktlinjer för tekniska discipliner, metoder och kontroll, samt gemensam hemsida.

Resultat

Engineeringbolaget ökade sitt förtroende och stärkte sitt erbjudande mot sina kunder och därmed sin egen lönsamhet.

Teknikkonsulten fick det de önskade: ett integrerat partnership med 50% av engineeringbolagets totala inköp av avancerade tekniktjänster. Och flera stora projekt med god lönsamhet utan konkurrens.