Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Värdebaserad prissättning

Bakgrund 

Ett mindre riskkapitalägt företag drar igång ett arbete för att lyfta lönsamheten. Företaget är dels underleverantör till en stor, mycket kostnadsfokuserad industrigren, dels komponenttillverkare. Dessutom tillverkar och säljer de en specialiserad konsumentprodukt.

Strategin är att organisera sig efter de tre helt olika modeller som används för sådana affärer. Pris- och intäktsarbetet ska nu anpassas för optimala marginaler.

Lösning

Intäktskonsulter från Carrus går igenom företagets affärssituation med de olika affärsledningarna i en inspirations-workshop. Fokus är på kundvärde och värdebaserad prissättning och grundat på Carrus metoder och erfarenhet av de tre affärstyperna.

Workshopen är delvis gemensam för de ca 20 deltagarna – delvis uppdelad efter de tre typerna av affärer. Carrus metoder används för att analysera och bearbeta den egna verksamhetens intäkter. På samma gång skapas en för företaget gemensam ansats och begreppsapparat.

Carrus dokumenterar workshopen som utkast till en handlingsplan.

Resultat

Skillnaderna i metoderna för optimal prissättning för varje affärstyp har blivit tydliga.

Deltagarna har funnit ett tjugotal olika kundvärden som levereras idag, men som inte prissätts eller kommuniceras till kunderna.

Potentialen är identifierad för att öka intäkterna i respektive affär.

Uppdragsgivaren har skapat en gemensam referensram för pris-och intäktsarbetet i företaget.