Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Ökad kundbas

Bakgrund

Uppdragsgivaren är ett affärsområde inom ett konsultföretag i infrastrukturbranschen. Problemet är att en alldeles för stor del av omsättningen kommer från en och samma kund. Uppdraget är att medverka till att utveckla en bredare kundbas samt att säkerställa att de nya marknadssegmenten börjar generera affärer.

Lösning

Uppdraget genomförs under fem månader, där ansvarig konsult från Carrus har gemensamma träffar med utvalda uppdragsledare under en dag per månad. Dessutom genomförs ett möte med varje enskild individ under två timmar per månad, vilket följaktligen innebär att varje deltagare träffar Carrus-konsulten var 14:e dag. Syftet är att med individuella aktivitetsplaner som bas avsevärt öka besöken i säljande syfte. Samt att såväl kompetensmässigt som färdighetsmässigt förbereda deltagarna för att kunna genomföra professionella kundmöten med hög genomslagskraft. Under perioden mellan träffarna har deltagaren tydliga marknadsmål som ska uppnås.

Resultat

Uppdragsgivarens mål var att projektet skulle leda till att kundbasen utökats med 20–25 nya kontakter som besökts och visat intresse för att inleda ett samarbete. När projektet avslutas har drygt 70 nya kontakter tillförts kundbasen och kontrakt redan tecknats för över en halv miljon kronor.