Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Typiska uppdrag

Våra uppdragsgivare är både B2B-företag med internationell verksamhet och offentligt ägda bolag med svensk och/eller nordisk verksamhet. En gemensam faktor i våra uppdrag är att många affärsansvariga frågar sig varför deras utmärkta produkter och tjänster inte genererar högre intäkter och bättre marginaler. Ändå är kunderna i många fall villiga att betala mer när de faktiskt uppfattar det verkliga värdet av vad de får. Carrus kan hjälpa till att ändra affärslogiken – Vad du ska ladda i erbjudandet per segment och hur mycket av det som kunden är villig att betala för.

För att frigöra potentialen på intäktssidan hjälper vi bl.a. våra uppdragsgivare med:

 • Intäktsaudits
 • Prisaudits
 • Prispolitik och riktlinjer
 • Värdeprogram för förbättringar omfattande
  • Strategier
  • Organisation
  • Försäljningsutveckling
  • Kanalstrategier
  • Inköpsprocesser
 • Affärsskolor
 • Interim Management