Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Team

Våra konsulter är både strateger och genomförare – thinker-doers – och drivs av ett brinnande engagemang för att hjälpa företag öka sina intäkter. Det innebär att vi gör analyser och utarbetar strategier och planer tillsammans med din organisation. Vi stöder sedan din ledning med praktiska åtgärder i affärsarbetet och hjälper till med förändringsarbetet. Mycket av arbetet görs i kreativa, förankrande och/eller styrande workshops vilket ytterligare förstärker affärskompetensen.

Det faktum att alla på Carrus haft ledande kommersiella befattningar gör att vi ser helheten, dvs. både analys, planering och genomförande. Detta är nödvändigt för att kunna skapa hållbara resultat.