Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Martin Svanström

MartinMartins styrka ligger i att kunna se hela affärsflödet i komplexa miljöer och fokusera på kundvärdet. Han har en god förmåga att identifiera problem och finna praktiska lösningar.

Under sin karriär har han drivit flera förändringsprojekt med målsättning att exvis skifta från försäljning av hårdvara till mjukvara och transformera organisationer från produktfokus till servicefokus. I dessa projekt har stor kunskap byggts i hur man etablerar organisation och processer för att tex effektivisera säljflödet, driva central prisstyrning och analytics.

Martins specialitet är mjukvara och SaaS och hur man kan dra nytta av sina produktfördelar i
sitt kunderbjudande.

Martin har lång erfarenhet inom taktiskt och strategisk prissättning i telekom och IT sektorn.
Han har bland annat varit  ansvarig för Ericssons globala enhet för strategisk prissättning för IT och molntjänster.