Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Ulf Brolin

Ulf har en MBA från Stockholm School of Economics med inriktning på affärsutveckling och management.

Ulfs erfarenhet ligger bland annat inom tjänsteutveckling där han har haft både strategiska och operativa roller. Utvecklingsområdena har i första hand varit inom företag somtillhandahåller tjänster inom Finans, IT och administration. Här har prissättning och förändringsledning varit centrala komponenter för att möjliggöra lyckade och lönsamma erbjudanden. Ulf var bland annat ansvarig för tjänsteutveckling på nordisk nivå på ett av Skandinaviens största IT-bolag och har även ansvarat för flertal konceptutvecklingar som omfattat hela processen från idé till kundlansering.

Ulf har varit VD och drivit mindre företag inom både konsumentindustrin och tjänsteområdet och är en person som drivs av att hitta nya lösningar och har förmågan att se mönster och förklara de på ett tydligt sätt.

Tel: +46 (0) 701 627 751

Ulf.Brolin@Carrus.se