Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Tema Affärsstrategi

Vilket är viktigast i affärsmodellen: kostnads- eller intäktsmodellen?

Rätt svar: Ja!

Dvs. att de förstås är lika viktiga, precis som modellerna för finansiering, försörjning, kompetens, risk osv.

Skillnaden för hur man tacklar modellerna är dock stor. För konsumentorienterade företag i e-miljö är detta uppenbart när en stor del av leveransen flyttas till nätet, som för tidningar. Kostnadsmodellen gör man definitivt om, men vad ska man ha för intäktsmodell?

Skillnaden för ett B2B-företag kan vara minst lika stor. Tänk på den stora industrikoncernen som ändrade affärsidé från ”Teknisk överlägsenhet” till ”Kundernas bästa problemlösare”. Javisst, fokus på kundernas ”Solutions” och ”Applications” kan vara en utmärkt affärsstrategi. Investeringar i Knowledge Management etc. var självklara – men vad innebar det för intäktsmodellen? Hur får man betalt för problemlösning?

Svaret: Låt kunderna själva bestämma – och gör det metodiskt. Perceived Value-analyser fungerar. Den djupa varianten fångar de strategiskt viktigaste kundernas betalningsvilja. Den förenklade varianten fångar de större segmentens betalningsvilja – och då kanske som web-enkät. Till och med själva metodiken fångar deras intresse för en leverantör som arbetar för att bli allt bättre på just det som kunderna värdesätter!

Så stöttar vi företags pris- och intäktsstrategier när de utvecklar sin affärsmodell.

Vägen till att få betalt för kundvärde fungerar när affärsmodellen utvecklas.