Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Tjänstesektorns affärsavtal handlar om förväntningar – Och koll på utfallet!

Intervju med Håkan Bryngelson, ordförande i tjänsteföretagens organisation Almega.

Affärsprocessernas reformering ska leda till att avtal och betalningar bygger på sådana förutsättningar, att sunda och utvecklingsbara affärer säkras.

För Håkan Bryngelson handlar ordförandeskapet för tjänsteföretagens organisation till stor del om utveckling av affärsförståelse. Till skillnad från andra liknande organisationer med arbetsgivar-roller, så är inte affärsarbetet något som bara ligger hos medlemmarna eller i diverse tekniska kommittéer.

Vad är det t.ex. offentliga sektorn köper?

Flera saker samverkar till att affärsprocesserna är prioriterade. ”En mycket stora andel av våra medlemmars affärer är med den offentliga sektorn som kunder. Då måste vi medverka till att den upphandlingen bygger på tydliga och rimliga förväntningar. Och våra medlemmar måste medverka till att det finns koll på utfallet” säger Håkan. ”Tänk bara på exemplen inom upphandling av Drift & Underhåll i alla möjliga affärer: Vill man köpa åtgärder eller säkra tillgänglighet?”

Kronor-per-timme-transparens och värdet för kunden och brukaren?

Och inte blir det enklare med de enorma skillnaderna mellan små tjänsteleverantörer och de som är jättar. ”Att få betalt för en utförd tjänst kan inte bara handla om lönerelatering. Kronor per timme-ersättning fördunklar ofta att tjänsteleverantören faktiskt både förädlar med sin kunskap och förbättrar med sin förmåga till utveckling. Tänk bara på allt som går att göra med rätt skött outsourcing. Den ska leda till högre värden för kunden och för dennes brukare – men vad säger tim-lönetransparens om det?”

Avtal om förväntningar och koll på utfall ska bli allt bättre grund för betalningar!

För Almega-medlemmarna och deras kunder handlar det om en reformering – oavsett om affärerna görs på den privata eller offentliga sidan. ”Tjänstesektorns framgångar måste bygga på förståelsen för att affärerna görs med allt bättre sätt att komma överens om förväntningar”, säger Håkan. ”Med IT-sektorns hjälp blir vi dessutom allt bättre på att ha koll på utfallet – och därmed på om de förväntade värdena verkligen skapats. När avtal och betalningar bygger på de förutsättningarna, så säkras sunda och utvecklingsbara affärer och arbetstillfällen!”

Max Hüttner, VD Carrus Management

 

Håkan Bryngelson har varit VD för tjänste-, handels- och fastighetsföretag som LIC Care och Vasakronan. Förutom ordförandeskapet inom Almega så är han vice ordförande i Svenskt Näringsliv samt ordförande i Kungsleden, Hemsö Fastighet och Tengbom-gruppen samt styrelseledamot i bl.a. Future Rail Sweden. Håkan har genomgående varit starkt engagerad i värdeskapande ledarskap, oftast med stark koppling till framgångsrika affärer.

 

Almega organiserar förbunden inom Bemanning, IT&Telekom, Media, Teknik & Design, Vård samt övriga förbund och företag inom tjänstesektorn. Med sina 10.000 medlemsföretag är Almega den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Medlemmarna ska bli säkrare som arbetsgivare och få mer tid åt kärnverksamheten. Detta sker bl.a. genom att Almega banar väg för tjänsteföretagen inom affärskritiska områden.