Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Affärsskola med intäktsfokus

Förbättrade affärsresultat bygger på förändrade attityder och acceptans av nya arbetssätt. Det handlar mer om människor än siffror för fantastiska människor skapar allt bättre siffror.

Det är först när planerna implementeras och förändringsarbetet startar som ditt företag kan se effekterna på intäktssidan. I ett flertal fall har vi tillsammans med uppdragsgivare skapat affärsskolor med inriktning på pris-, intäkts- och säljarbete för att stödja förändringen och utbilda personalen i nya syn- och arbetssätt. Extern benchmarking med andra liknande företag men även erfarenhetsutbytet mellan deltagarna för etablerandet av ”Best Practice” bidrar till att uppnå konkreta resultat av utbildningen.

Kompetensutvecklingen förstärks genom att de gemensamma kursdagarna kompletteras med individuell coaching och kommunikation på ett intranätbaserat kursforum.

Exempel på kursprogram:

  • Kundvärde
  • Prissättning och förhandlingsteknik
  • Säljstyrning och performance management
  • Säljplanering och kommunikation
  • Nyckelkundsbearbetning/KAM
  • Teamledarskap
  • Affärsarbete för kundservicepersonal
  • Presentations- och kommunikationsteknik

För mer information, vänligen kontakta Mats Walberg.

Ladda ner vårt produktblad här.