Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Kundvärdebaserad intäktsutveckling

Vår erfarenhet är att det är dessa tre områden;

Affärsstrategi          Prissättning          Säljeffektivitet

baserat på kundvärde,

som påverkar intäkterna mest. Förmågan att låta kundvärden avspegla sig i dessa tre områden är en av nycklarna för uthållig intäktsutveckling. Det handlar om de faktiska kundvärden dina kunder erbjuds, om hur du kommunicerar och marknadsför dem, om prissättningen, samt hur organisationen känner till och motiveras att metodiskt utnyttja denna potential.

I vår konsultroll inom affärsutveckling har vi sett goda och mindre goda affärsresultat, men i samtliga fall har det funnits utrymme för förbättringar. Starkare resultat uppnås genom ett tydligare och mer strukturerat fokus på värdet för kunderna och intäkterna. Genom vår medverkan har affärsansvariga ledningsgrupper och styrelser blivit medvetna om den stora potential som de sitter på, och hur de ska göra för att komma åt den.

Hur snabbt kan man nå framgång?