Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Snabb resultatförbättring

Carrus har hjälpt många uppdragsgivare att förbättra sin lönsamhet genom att genomföra fokuserade intäktsprogram på 3-9 månader. Resultatet har genomgående inneburit att marginalen ökat med 1-3 %-enheter, ofta motsvarande en resultatförbättring på 10-30%.

Våra uppdragsgivare har nått ökad lönsamhet genom:

  • Klar strategisk inriktning av affärerna med tydliga konsekvenser för verksamheten
  • Högre grad av orientering mot kundnytta i hela organisationen
  • Bättre kunskap om marginaler och lönsamhet
  • Bättre förståelse för kundernas värderingar med förbättrade kunderbjudanden
  • Konkreta handlingsplaner med väl definierade och till verksamheten anpassade verktyg och metoder
  • Förbättrad prestation och tillväxt med tydligt genomslag på lönsamheten

Ett utmärkt sätt att komma igång – intäktsoptimering.