Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Affärsstrategi och organisation

Företag som är duktiga på hållbart intäktsskapande har en affärsstrategi som utgår från en stark kundvärdeposition och en konkret affärsmodell. Den strategiska inriktningen är baserad på kundernas nuvarande och framtida behov med tydliga mål som genomsyrar hela organisationen och leder till genuint kundvärdebaserad försäljning.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att utveckla och skärpa den strategiska riktningen för att öka intäkterna på både kort och längre sikt. Tillsammans identifierar vi kritiska förbättringsområden och tar fram konkreta strategier och handlingsplaner. Organisationens struktur och processer utvecklas för ökade kundvärden och intäkter/marginaler. Implementeringen stöds av anpassade program för kompetensutveckling och coaching.

Viktiga områden:

 • Kundvärdeanalys
 • Kommersiell audit
 • Omvärldsanalys
 • Affärsstrategi och planering
 • Affärs- och intäktsmodeller
 • Organisationsstruktur och bemanning
 • Medarbetarnas Roller & Ansvar (med tydliga arbetsbeskrivningar)
 • Definition och utveckling av nyckelprocesser inom intäktsområdet
 • Segmentering av kunder och marknader
 • Paketering av produkter och tjänster
 • Optimering av försäljningskanaler
 • Expansion till nya geografiska marknader och kundsegment

Vill du veta mer, kontakta Mats Walberg.