Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Affärsstrategi ur ett CFO-perspektiv

Göran Atterling har jobbat som CFO på Dagab/Axfood, Elektroskandia, Clas Ohlson och hos teknikkonsulten WSP. Göran, ny intäktskonsult på Carrus, ger här sina synpunkter på intäktsfrågor ur ett CFO-perspektiv;

Hur ser du på den traditionella CFO-rollen relativt intäktsfrågor?

Mesta tiden går åt till att kontrollera kostnaderna samt kapitalet, vilket gör att intäktsfrågorna tyvärr kommer litet i skymundan. Samtidigt förväntar man sig att sälj- och marknadssidan hanterar det som har med affärer och intäkter att göra.

Vad tycker du att en CFO ska tillföra intäktsarbetet?

– Helhetssynen. Visa att allt hänger ihop, intäkter-kostnader-kapital. CFOn kan koppla förändringsarbetet till reda siffror.

Hur tar man sig som CFO en aktiv roll i intäktsarbetet?

Genom att visa hur viktigt det är med kontroll, dela upp intäkterna i olika delar och visa dess KPIer, samt att börja med detta redan i samband med affärsplanearbetet.

Var ska man börja som CFO, vilka är dina råd?

CFOn måste förstå affärerna. Börja med att bilda dig en uppfattning om hur/var intäkterna uppstår: gå igenom prislistor, kampanjer, rabatter mm. Skissa på ett flödesschema och sätt upp relevanta mål (KPIer). Börja enkelt med få mål och gräv sedan djupare. Det är bättre att komma igång snabbt, istället för att allt ska vara perfekt och fullbordat från början.

Hur tror du att Carrus kan hjälpa företag att få igång uppväxlingen?

Carrus har stor erfarenhet av arbete med intäktsförbättringar, och det finns många exempel där vi redan i ett inledande skede hjälpt företag till snabb resultatförbättring. Ett bra första steg kan t.ex. vara att anlita oss som intäktscoach och få tips om vad som kan göras på kort sikt, för att senare se över affärsstrukturer, prissättning, intäktsmodeller etc.