Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Intäktsvisioner

Idag prissätter vi med hjälp av Cost-plus.

Tänk om vi i morgon prissätter med hjälp av Kundvärde!

 

Idag gör säljarna offerter på olika sätt.

Tänk om vi i morgon har samma arbetssätt för alla offerter!

 

Idag handlar vår Business School om hur vi arbetar i företaget.

Tänk om vår Business School i morgon också handlar om vi våra affärer!

 

Idag handlar våra prisdiskussioner om priset på produkten.

Tänk om vi i morgon istället har intäktsdiskussioner om nettointäkten efter IntäktsLäckage!

 

Idag styr vi priserna i olika länder med transferpriser.

Tänk om vi i morgon styr efter den optimala marknaden!

 

Idag är pris- och intäktsansvaret delegerat till alla och ingen.

Tänk om vi i morgon har en CPO, Chief Pricing Officer, som har ansvaret!

 

Idag lägger vi ned massor med jobb på anbud, utan att veta det möjliga värdet.

Tänk om vi i morgon har en anbudsprocess som börjar i det möjliga värdet för kunden och de taktiska förutsättningarna!

 

Idag vet vi inte hur vår marknadsdominerande ställning fungerar för säljare, konkurrenter eller myndigheter.

Tänk om vi i morgon är trygga inför en eventuell midnattsräd!

 

Idag har vi inte någon överskådlig och styrbar intäktsprocess, annat än försäljningsmål.

Tänk om vi i morgon har en tydlig process som både kan styras, effektiviseras och följas upp!

 

Idag jobbar vi parallellt med den processmässiga försäljningen och den personliga.

Tänk om vi i morgon kan effektivisera genom ett bättre samspel i försäljningen!

 

Idag har vi något som kallas för KAM men egentligen är vanlig storkundsförsäljning.

Tänk om vi i morgon har KAM 2.0, där vi får ut värdet av projekten för gemensamt utvecklingsarbete, både hos de stora kunderna och i vår egen organisation!