Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Kommersiell Audit

När du snabbt vill veta var intäkterna kan öka

  • Hur mäter ni kundvärde idag?
  • Får ni betalt för det värde ni levererar?
  • Vilka intäktsläckage har ni idag?

Vår övertygelse inom Carrus är att en kommersiell audit måste ta avstamp i varje enskilt företags situation och affärsstrategi. Syftet med en kommersiell audit är att ge de affärsansvariga konkret och tydlig ledning om var de viktigaste potentialerna finns, både på kort och längre sikt. Med Carrus auditmetod mäter ni er verkliga förmåga i relation till de bästa företagen med liknande affärsmodeller.

Vårt första förslag till Dig:

Vill du veta mer om hur Carrus hjälpt andra företag att förbättra sin kommersiella förmåga, med ökade intäkter som följd, så kommer vi gärna och hälsar på och berättar mer.

Vårt andra förslag till Dig:

Du kanske redan vet att det finns potential för att öka intäkterna, men är osäker på vilka åtgärder som ger bäst utväxling. I så fall kan det vara klokt att starta med en workshop där vi tillsammans penetrerar de fyra huvudområden som har störst inverkan på intäkterna:

  • Marknad och Kundvärde
  • Pris- och Intäktsmodeller
  • Internt Intäktsbeteende
  • Kundvärdekommunikation

Vår erfarenhet av kommersiell utveckling, i många olika branscher, gör att vi är vana att få de affärsansvariga att identifiera de kritiska faktorerna i intäktsarbetet. Resultatet blir ett ”trafikljus” för de områden som är mest centrala för Er.

Vårt tredje förslag till Dig:

Om ert företag tar intäktsutveckling riktigt seriöst och ser det som ett strategiskt beslut rekommenderar vi en förstudie med en mer omfattande analys. Den bygger på 15-20 kvalitativa intervjuer hos de delar av organisationen som påverkar intäkterna mest, vilket skapar förutsättningar för kloka beslut i den följande workshopen. Att på detta sätt ta tillvara både organisationens synpunkter och förslag på lösningar skapar de bästa förutsättningarna för prioriteringar, rätt val av åtgärder samt en snabb och lyckad implementering. Resultatet av vårt tredje förslag är en handlingsplan, förankrad med de affärsansvariga.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

 

Namn *

Företag *

E-post *

Telefon