Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Innovation som skapar högt kundvärde

Det nya är att lyfta ut innovationsbegreppet utanför teknikavdelningens väggar. Istället för att se innovation i huvudsak som en teknisk lösning tas avstamp i uppdragsgivarens kunders drivkrafter och otillfredsställda behov, trender etc. Insiktsdriven innovation är förmågan att både analysera, iaktta, förstå kunder/behov och kunna omsätta detta till helt nya produkter och tjänster och ibland även uppgradera eller positionera om befintliga erbjudanden.

Arbetssättet används med framgång inom snabbrörliga konsumentvaror och kapitalvaror. Nu är det också på väg ini B2B och tjänstesektorn.

Vad är nyttan med arbetssättet?

Det är den första frågan vi ställer till Pond som är specialiserade på insiktsdriven innovation.VD Dan Josefsberg svarar med 2 exempel:

1: Vi arbetar med att ta fram dolda affärsmöjligheter. För Snickers Workwears ledde vår arbetsmetod till att utveckla och lansera arbetshandskar som är olika utformade för höger och vänster hand eftersom händerna i det praktiska arbetet används på helt olika sätt. Lanseringen skedde helt nyligen.

2: För Risenta, som ville gå in i det tuffa Mûssli-segmentet, var uppgiften att ta fram förpackningsdesignlösningar som skulle differentiera Risenta i Müssli-kategorin. När vi hade pratat med konsumenterna, och fått reda på vad de egentligen ville ha i butiken, insåg vi att det behövdes ett helt nytt koncept med potential att transformera kategorin. Det helt nya konceptet ”Pick and Mix” med retail-lösning gav 1-2 hyllmeter från golv till tak permanent exponering i hundratals butiker. Det resultatet hade aldrig uppnåtts med nya förpackningar till ”traditionell Müssli”.

Hur det går till? Hur ser arbetsprocessen ut?

Vi jobbar med helheten och ligger nära uppdragsgivarens hela affär. Varje projekt drivs med både en strategisk och kreativ ansats där idéer och nya lösningar hela tiden utvärderas mot fyra tydliga kriterier:

  • Vad vill uppdragsgivarens kunder ha?
  • Förmår vi och uppdragsgivaren ta fram det deras kunder vill ha?
  • Går det att få lönsamhet (volymer, kostnader, intäkter)?
  • Förstärker det varumärket?

De fyra områdena är ständigt närvarande i den kreativa arbetsprocessen och uppdateras genom hela projektet av Ponds specialister. Pond har idag närmare 80 anställda från 15 olika nationer som arbetar med det här. Var och en med sin kompetens och erfarenhet.

Ni är kundinsiktsdrivna. Vad menas med det?

Defining and understandig the target customer som det står på hemsidan är grundbulten. Vi vill träffa uppdragsgivarnas slutkunder inom deras eget kontext. Deras helhetsupplevelse är oerhört viktig. Genom att vistas ute bland slutanvändarna i deras egen miljö, prata med dem och göra observationer, identifierar vi de insikter som ska ligga till grund för innovationsarbetet. Det är ett omfattande arbete som lägger plattformen för de följande stegen i arbetsprocessen.

Får ni själva betalt för allt kundvärde ni levererar till era uppdragsgivare?

Nej. Men jag tycker vi blir bättre och bättre på det i dialog med uppdragsgivarna. I uppdragen tillämpar vi fast pris. Vi tar fram ett prisförslag som vi diskuterar med dem. När det gäller befintliga uppdragsgivare kommer vi ganska snabbt överens. Vi känner varandra väl och de vet vad vi kan åstadkomma. Det gäller att vara väldigt tydlig i offert och avtal om vad som skall levereras. Vi är extremt fokuserade på att ha nöjda uppdragsgivare, därför är det viktigt att vara överens om förväntningarna inför en projektuppstart.

Hur har Pond lyckats och hur ser det ut framåt?

Vi har fyrdubblat vår omsättning de fem senaste åren. Vinstmarginalen 2012 var 21%. Vårt mål är 25%+. Det ska vi nå genom en jämnare beläggning över året. Våra offerter ska bli tydligare. Eftersom vi använder fast pris är det lätt hänt att det faktiska antalet timmar drar iväg. Där har våra projektledare en uppgift. Det finns säkert delar i vår arbetsprocess som skulle kunna göras annorlunda och bättre sett ur ett eget intäktsperspektiv, t.ex. prissättning och styrning av intäktsläckage. Viktigt för oss är också att slå vakt om vår företagskultur: kreativitet, nyfikenhet, kompetensmångfald och vårt starka engagemang. Det är på det viset vi håller uppdragsgivarna nöjda och glada även i framtiden, säger Dan med glimten i ögat.