Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Förbättra marginalen!

Självklar logik, eller inte?

Fråga: ”Om vi har en bruttomarginal på 40 %, hur mycket mer volym måste vi sälja om vi sänker priset med 20 % och vill behålla bidraget i kronor?”

Svar:       ”Dubbelt så mycket, alltså 100%.”

Fråga:     ”Om vi bara sänker priset med 10 % då?”

Svar:       ”Då måste vi öka volymen med 33 %.”

Fråga:     ”Men vad händer om vi höjer priset med 5 % istället?”

Svar:       ”Då behåller vi bidraget även om vi skulle tappa 11 % av säljvolymen.”

Var rädd om det här lilla kortet.

 

 

 

 

 

Det är bra att ha till hands när generella prisjusteringar kommer på tal i företaget. Eller under prisförhandlingar med enskilda kunder. Kortet visar relationen mellan prisförändringar i procent och volymförändringar i procent vid krav på oförändrad vinst i kronor.

På ena sidan visas hur mycket säljvolymen behöver öka vid en given prissänkning för att vinsten inte ska gå ner.

På andra sidan visas hur mycket säljvolymen kan minska vid en given prishöjning utan att vinsten försämras.

Om du också vill ha några marginalkort – Skicka oss dina kontaktuppgifter, så skickar vi kortet till dig.