Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Vilka vi är

Carrus Management är en managementkonsult som hjälper marknadsledande företag, främst inom B2B, att öka lönsamheten genom att utveckla affärerna på intäktssidan. Vi är baserade i Stockholm och våra konsulter är mycket erfarna inom svensk och internationell affärsverksamhet. Alla har egen erfarenhet från ledande kommersiella befattningar inom flertalet branscher.

Vi är specialiserade på kundvärdebaserad intäktsutveckling. Det innebär att vi bidrar till våra kunders lönsamhet med arbetsmetoder och verktyg kopplade till kundvärde och intäkter, med prissättning och säljeffektivitet som centrala faktorer. Uppdragsgivare använder oss för strategiskt och operativt stöd i affärsutvecklingen, som projektledare, handledare och diskussionspartners i utveckling av affärer och förbättring av intäkterna.