Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Tema Säljeffektivitet

När blir en säljare effektiv? Inför mötet med kunden? I mötet med kunden? Efter mötet med kunden?

Vår uppdragsgivare visste det rätt svaret, oavsett land och affär: I alla tre skedena av säljprocessen behövs säljeffektivitet.

Sagt och gjort: omorganisation, omdefinition av säljarroller och supportroller, utskifte av de som knappast kunde klara att bli effektiva.

Och som kronan på verket: En utveckling av Business School till att bli en verklig affärs- och effektivitetsträning. Gemensamma utbildningar, Sales Efficiency Forum för kontinuitet och utveckling av Sales Efficiency och t.o.m. individuell coachning, framförallt för de med säljledande ansvar.

Mycket jobb? Ja.

Effektivt jobb? JA.

Rätt resultat? JA!