Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Intäktsbrevet

Vår målsättning är att ge ut Carrus Intäktsbrev 3-4 gånger per år för att sprida inspirerande information om vad som händer inom intäktsområdet till alla våra affärskontakter.

Vi vill beskriva bra exempel på hur företag lyckas öka intäkter och marginaler, samt ge praktiska tips på åtgärder för intäktsoptimering med fokus på våra huvudområden, Affärsstrategi – Prissättning – Säljeffektivitet.

Som Sveriges ledande intäktskonsult ser vi det som vår uppgift att inte enbart berätta om hur vi själva arbetar med intäktsfrågor tillsammans med våra uppdragsgivare utan också ge utrymme för ett ännu bredare perspektiv av metoder och erfarenheter.

Vi hoppas att Intäktsbrevet ske ge nya ideer till såväl kortsiktigt effektiva åtgärder för snabb marginalförbättring, som en mer strategisk intäktsutveckling baserat på kundvärde.

Om du inte haft möjlighet att läsa tidigare Intäktsbrev kan du hitta dem här;

Vill du också få kommande Intäktsbrev, vänligen skicka oss dina kontaktuppgifter.