Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Vad vi gör

Carrus filosofi utgår från att framgångsrika affärer bygger på en förståelse av kundvärden och företagets förmåga att hantera dessa kundvärden i sin organisation. Kundvärdeperspektivet är därför en integrerad del i alla Carrus metoder och arbetssätt. Vi hjälper våra uppdragsgivare att stärka den strategiska inriktningen på affärerna med förbättrad precision och tillväxt för tydligt genomslag på lönsamheten. Den kommersiella organisationen får en högre grad av orientering mot kundnytta med stöd av konkreta handlingsplaner baserade på väldefinierade, anpassade och förankrade verktyg och metoder. Genom att vi kan kombinera erfarenheter från olika branscher och affärsmodeller på ett effektivt sätt får våra kunder stärkta marginaler och högre lönsamhet.

Typiska uppdrag kan innehålla pris-, kund-, sälj- och intäktsrevisioner, prispolitik och riktlinjer samt program för intäktsförbättring inkluderande strategi, organisation, marknadsföring, försäljnings-och kanalutveckling, inköpsprocesser och liknande. Vi arbetar alltid tillsammans med våra uppdragsgivare och delar med oss av våra erfarenheter. Vi är både strateger och genomförare (thinker-doers), och deltar ofta i hela processen från identifiering till implementering.

Våra uppdragsgivare är inte särskilt förtjusta i strategier som samlar damm i bokhyllan. De tycker om kreativa lösningar som har bäring i vardagens intäktsarbete. Deras inställning leder till bra resultat. De får inte ett nytt företag, men ett lönsammare företag med personal som är mycket skickligare på pris- och intäktsarbete, och med ökade marginaler på 10-30% – redan inom ett år.