Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Vi söker managementkonsulter

Kostnadsjakt i all ära, men att öka ett företags intäkter handlar om att förstå det verkliga kundvärdet som säljs och levereras. Inom detta område finns det massor att göra, och det är möjligheterna att få hjälpa ledningsgrupper och linjeorganisationer att öka sina intäkter som stimulerar och driver oss.

Men våra uppdrag handlar om mycket mer än så, och vi tror inte att man blir en fullfjädrad intäktskonsult om man inte behärskar hela området marknadsföring och försäljning. Att förstå vilka mekanismer som påverkar intäktsprocesser är av stor vikt – till exempel att det sällan handlar om enbart rationalitet, logik eller ekonomi, utan också om varumärken, relationer och beteenden.

Tycker du att handfast operativ verksamhet – som att aktivt medverka i förändringsprocesser – är lika viktigt som strategisk planering och affärsutveckling är du just en sådan thinker-doer som passar oss. Vi gillar konsultyrket helt och fullt, dvs vi trivs med att vara analytiker, strateg, säljare, projektledare, utvecklare, förändringsledare och kommunikatör i ett och samma uppdrag.

För att vara trovärdig hos våra uppdragsgivare – dels på ledningsnivå, dels i arbetet med berörda medarbetare – vet vi att senioritet är en avgörande faktor. Därför bör du ha passerat 35-årsdagen och ha gedigen erfarenhet som managementkonsult, men också som kommersiellt ansvarig i en operativ befattning, gärna i internationell miljö. Vi räknar med att du har en akademisk examen, som en MBA, eller annan kvalificerad utbildning i grunden.

Kanske är ni redan några som arbetar med något näraliggande i en annan verksamhet och ser att Carrus kan passa in i en satsning som managementkonsulter inom intäktsområdet?

För rätt personer kan vi erbjuda delägarskap med stor möjlighet att påverka företagets framtida inriktning och utveckling.

Känns det inspirerande vill vi att du/ni skickar oss några rader till kontakt@carrus.se.