Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Säljeffektivitet

Intäkterna för ett företag står i direkt relation till effektiviteten och motivationen i den egna säljorganisationen. Det finns en stark koppling mellan säljorganisationens effektivitet och dess förmåga att sälja in kundvärden. Ett företag kan ha fantastiska erbjudanden, men med låg säljeffektivitet uteblir de förväntade intäkterna och marginalerna.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att öka säljeffektiviteten genom att stärka säljstrategin, säljstyrningen, samt att öka genomslagskraften i kundmötena. Utgående från ett metodiskt arbete med kundvärden utvecklar vi tillsammans möjligheterna för en mer effektiv kundkommunikation. Detta stärker kundrelationer och intäkter samtidigt.

Viktiga områden:

 • Säljtaktik
 • Säljplanering
 • Säljstyrning
 • Säljkommunikation
 • Key Account Management
 • IKAM
 • CRM
 • Säljpsykologi
 • Kundlönsamhet
 • Kundbasutveckling
 • Optimering av kund- och produktmix

Vill du veta mer, kontakta Ulf Brolin.