Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Prissättning

Med en skärpt och metodisk prissättning, baserad på de kundvärden ett företag levererar, går det att dramatiskt öka marginalerna. Prissättning handlar lika mycket om struktur som nivå, utgående från väl definierade kundbehov. Priset har också en stark kommunikativ betydelse, både för erbjudandet och företaget.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att utveckla både prissättningen och prissättnings-förmågan. Många företag sitter idag i en situation med stark prispress, och det är inte ovanligt att köparna tar hjälp av särskilda inköpskonsulter. Med vår hjälp, som priskonsulter, utvecklar vi tillsammans uppdragsgivarens prissättning, paketering, avtalsvillkor etc. I de flesta fall stärks uppdragsgivarens position inom valda segment samtidigt som det går att få betalt för en större andel av det kundvärde som faktiskt levereras.

Viktiga områden:

 • Prisaudit
 • Pris- och Intäktsanalys
 • Prisstrategi
 • Prispositionering
 • Prispolicy och riktlinjer
 • Intäktsläckage
 • Kundvärdeanalys
 • Kundlönsamhet
 • Konkurrentanalys
 • Kundvärdebaserade avtal
 • Avtalsvillkor
 • Prisstyrning och kontroll

Vill du veta mer, kontakta Max Hüttner.